Novinky

VÝZKUM A VÝVOJ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Úspěšně jsme spolu s našimi výzkumnými partnery, společnostmi COMTES FHT a Czech Precision Forge, obhájili výsledky mezinárodního výzkumného projektu.

Cílem projektu byl vývoj a testování keramických pigmentů pro účely permanentního přímého značení kovových dílů zpracovaných při vysokých teplotách.

Výsledkem je prototyp speciálního inkoustu pro strojové značení dílů v horkých procesech (např. při tepelném zpracování) a ověřená technologie značení s použitím tohoto inkoustu.
Výhodou nového způsobu značení je především zachování integrity povrchu součástí – na rozdíl od značení laserem nebo pomocí vyražených kódů nedochází k narušení povrchu a tím je eliminován vrubový účinek značení.

 gartner